Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie
Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie

Fiscaal ondernemers

Advies inzake aangifte Omzetbelasting

Als ondernemer moet u omzetbelasting (btw) afdragen over de producten die u verkoopt of diensten die u levert. De omzetbelasting (0 % tarief, 9% tarief of 21% tarief) die u zelf betaald over de inkopen mag u - onder voorwaarden - hierop in mindering brengen. Hoe moet u de omzetbelasting verwerken voor diensten die u in het buitenland verricht of uit het buitenland betrekt en de producten die u aan het buitenland verkoopt / levert of in het buitenland inkoopt? 


De regelgeving is complex en fouten liggen op de loer. Eric van den Bergh kan de aangifte omzetbelasting (maand, kwartaal of jaaraangifte /suppletie) voor u uit handen nemen of u van advies voorzien bij de aangifte.

Advies inzake de Loonbelasting

De wet op de loonbelasting is op 16 december 1964 ingevoerd en is sindsdien aangepast en uitgebreid met uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsregelingen.


Als ondernemer heeft u veel van doen met de loonbelasting. Het begint al met de beoordeling van de arbeidsrelatie wanneer u met iemand een overeenkomst sluit. Wat kunt u daarnaast voor uw medewerkers betekenen in de zin van vrijgesteld loon, gerichte vrijstellingen en de werkkostenregeling? Wat zijn de voor- en nadelen van de cafetariaregeling? Waar dient u rekening mee te houden met vergoedingen en verstrekking op de werkplek of daarbuiten? Hoe zorgt u ervoor dat het gebruik van auto's voor privédoeleinden, de bijdrages van werknemers of de verklaring geen privégebruik op de juiste wijze worden aangegeven? En hoe bepaalt u het gebruikelijk loon van een aanmerkelijkbelanghouder? 

Eric van den Bergh helpt u deze vraagstukken op de juiste wijze te beantwoorden en wijst u de weg in het doolhof van de loonbelasting.

De gevolgen voor uw bedrijf bij echtscheiding

Het is ook mogelijk om bij IJSbergh (éénzijdig) fiscaal advies in te winnen of u uitgebreid te laten informeren over de impact van uw scheiding op uw onderneming. Wat zijn de gevolgen voor uw maatschap, IB onderneming of BV ? Bij ontbinding van een huwelijks-gemeenschap waartoe het vermogen van een onderneming behoort krijgt u te maken met staking of doorschuiving.

IJSbergh zet met u de opties op een rij zodat een juiste keuze gemaakt kan worden.