Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie
Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie

Autismevriendelijke mediation

Mensen met een vorm van autisme

Onder autisme vallen de diagnoses; Autisme Spectrum Stoornis (ASS), Asperger, klassiek autisme en PDD-NOS. Deze verschillende vormen van autisme -met ieder hun eigen specifieke symptomen- maken dat een alles omvattende definitie van autisme nauwelijks is te geven. Vandaar dat de laatste tijd ook steeds meer gesproken wordt van autismespectrum. In het algemeen kan wel gezegd worden dat de informatieverwerking bij mensen met autisme op een andere manier plaatsvindt dan bij mensen zonder autisme. 

Informatieverwerking

Wat mensen met autisme horen, ruiken en zien wordt op een andere manier verwerkt en dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met een vorm van autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, analytisch en werken ze hard, maar hebben ze moeite overzicht te houden en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten. Sommige mensen met autisme hebben een (lichte) verstandelijke beperking maar er zijn ook mensen met een hoge intelligentie.


Vaak vinden mensen met autisme het moeilijk om contact met anderen te maken, omdat zij zich onvoldoende of zelfs geheel niet in die ander kunnen inleven. Zij die wel contact zoeken, praten met name over wat henzelf bezighoudt, hetgeen door hun gesprekspartner als \"eenrichtingsverkeer\" wordt ervaren. Ook ontstaan er regelmatig interpretatieverschillen doordat de informatie te letterlijk wordt genomen en zij moeite hebben om gebaren of gezichtsuitdrukkingen (non-verbale communicatie) juist in te schatten. Uit onderzoek is gebleken dat mensen met autisme  het enorm lastig vinden om een goede voorstelling van iets te maken, vooral van iets dat niet aanwezig is.

Overprikkeling

Door het van buiten leren van regels en sociaal wenselijk gedrag trachten mensen met autisme zich in de maatschappij te handhaven en de touwtjes in handen te houden. Alleen kost dit zoveel energie dat het opname niveau steeds sneller afneemt en de overprikkeling daarentegen recht evenredig toeneemt. Het gevolg is dat mensen met autisme het overzicht kwijt raken en daarmee de controle over de situatie verliezen met als resultaat; een sterk gevoel van onveiligheid en angst wat hen veel stress oplevert en zich vertaald in gedrag dat voor de omgeving als onwenselijk wordt gezien.

Autismevriendelijke mediation

In onze op resultaat gerichte maatschappij leidt dit regelmatig tot onbegrip en misverstanden. Hierdoor kunnen zowel in de privésfeer als op zakelijk gebied gemakkelijk conflictsituaties ontstaan. Conflicten tussen mensen met autisme onderling als ook tussen mensen met en zonder een vorm van autisme. 


Onder leiding van een deskundig en onpartijdig bemiddelaar analyseren partijen samen de onderlinge communicatie  - wat is bedoeld, wat is gezegd, wat is gehoord, wat is begrepen wat is gedaan - en werken vanuit verkregen begrip voor elkaars zienswijze aan gezamenlijk gedragen oplossingen.