Business mediation

Zakelijk conflict

Het beslechten van een zakelijk geschil betekent vaak een breuk in de relatie met uw klant, leverancier of uw zakenpartner. Vooral wanneer zo'n geschil over geld gaat. Daarbij is het inschakelen van een incassobureau dan vaak de laatste druppel waardoor het geschil escaleert en het uitdraait op een juridische strijd. Deze strijd zal doorgaans tot het bevriezen of zelfs de beëindiging van de samenwerking leiden.


De tijd, de kosten en de negativiteit die dit proces voor een organisatie en alle betrokkenen met zich meebrengt maakt dat uiteindelijk de winnaar vaak ook een verliezer is. Business mediation zet in op het behoud van de relatie en het bereiken van duurzame oplossingen en blijkt veelal het betere, snellere en goedkopere alternatief.

Business mediation wordt ingezet bij ;

  • conflicten waarbij de directie, aandeelhouders, ondernemingsraad of raad van commissarissen is betrokken

  • conflicten bij bedrijfsovernames, fusies en bedrijfsbeëindiging

  • conflicten tussen afnemer en leverancier

Voordelen business mediation;

  • in plaats van een strijdmodel kiezen voor een oplossingsgericht model

  • geheimhouding en vertrouweijkheid

  • de veiligheid van een neutraal en onafhankelijk bemiddelaar

  • het bereiken van een win - win situatie

Waar woont u na scheiding?

Toedeling van de woning / een huis kopen?

 

Wij kunnen u voor scheiding al duidelijkheid bieden

 

Een geruststellende gedachte!

Meer informatie over wonen na scheiding