Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie
Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie

Autismevriendelijke coach

Autismevriendelijke coach

Niemand vraagt om de diagnose autisme en al helemaal niet om de gevolgen van deze diagnose in het dagelijkse leven. Gevoelens van eenzaamheid en onbegrip kunnen op een gegeven moment leiden tot angst en kunnen zelfs overgaan in agressie en woede.

Mensen met autisme hebben vaak moeite om de samenhang tussen verschillende gebeurtenissen goed in beeld te krijgen, omdat door hun detailgericht denken deze gebeurtenissen vaak niet in de juiste context geplaatst worden. Het gevolg hiervan is onbegrip, overprikkeling en een groot gevoel van onveiligheid. Autisten raken hierdoor volledig het overzicht kwijt en reageren door te vechten, vluchten of verstijven. Gedrag dat door de buitenwereld wordt gezien als ongewenst. Daarbij staan ze al gauw klaar met hun oordeel, waardoor autisten zich buitengesloten kunnen gaan voelen en eenzaamheid op de loer ligt.


IJSbergh is gespecialiseerd in autismevriendelijke coaching. Wij zetten ons in om mensen met autisme te ondersteunen en in staat te stellen om zelf oplossingen te vinden voor de dagelijkse gang van zaken. De speciaal door ons ontwikkelde wad-methode (wat, als, dan) zal hiervoor de leidraad zijn. Door mensen met autisme in hun kracht te zetten zullen zij beter in staat zijn om zich te ontplooien.


Buiten vecht ik voor je, binnen vecht ik tegen je

De tekst 'buiten vecht ik voor je, binnen vecht ik tegen je' zal voor veel ouders herkenbaar zijn. Zo ook misschien de tekst 'bij ons gaat alles goed, wij snappen niets van al die problemen waar jullie het over hebben'. Ouders van kinderen met autisme ervaren niet alleen de strijd in huis, maar krijgen vaak ook nog eens te maken met het onbegrip of de onwetendheid van anderen. Anderen, die zelfs heel dicht bij kunnen staan.


Niet alleen de ouders lopen hier tegenaan, vooral ook de mensen met autisme zelf stuiten continu op onbegrip en onwetendheid van anderen. Daarbij kost het ze heel veel energie om het gemis op het gebied van sociale vaardigheden te (blijven) compenseren en camoufleren. Wat zou het toch fantastisch zijn wanneer hier voor alle betrokkenen verandering in zou kunnen komen!


De wad-methode

U kunt de triggers die in uw geval leiden tot verwarring leren kennen door er samen met een coach naar op zoek te gaan. Vervolgens kunt u ook leren om hier controle op te krijgen. Met onze wad-methode (wat, als,dan) leert u de eerste signalen herkennen die bij u tot overprikkeling leiden en leert u daarvoor een wat-als-dan-plan te ontwikkelen. Wanneer u  deze methode eigen heeft gemaakt, zal uw gevoel van veiligheid toenemen en zal het aantal overprikkelingsmomenten afnemen. Door u in uw kracht te zetten, ben u beter in staat om uwzelf te ontplooien.