Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie
Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie

Mediation

Mediation

Als twee partijen met elkaar in conflict zijn, kunnen zij besluiten een onafhankelijke bemiddelaar -een mediator- in te schakelen. Een mediator is een specialist in het begeleiden van onderhandelingen. Hij zorgt voor het opbouwen van een professionele werkrelatie, motiveert de partijen voor het mediationproces en reguleert de communicatie. Hij is transparant, onafhankelijk, onpartijdig en stelt zich neutraal op, waarbij vertrouwelijkheid en geheimhouding voor hem de basiswaarden zijn.

IJSbergh is gespecialiseerd in mediation. Mediators van IJSbergh faciliteren oplossingsgericht het proces van onderhandelingen waarbij de partijen zelf op zoek gaan naar waar het hen eigenlijk om gaat, in een omgeving waar zelfbeschikking, vertrouwen en vrijwilligheid centraal staan. Door de mens van het probleem te scheiden, ontstaat er ruimte om naar oplossingen te zoeken die zo goed mogelijk de wederzijdse belangen in zich dragen.

Vertrouwelijk, vrijblijvend, vrijwillig

Mediation vindt plaats op vrijwillige basis en alles wat tijdens de mediation tussen partijen wordt besproken, is in eerste instantie vrijblijvend. Door ervoor te zorgen dat de mediationbijeenkomsten in een vertrouwelijke en informele setting plaatsvinden, zal er bij partijen ruimte ontstaan om samen te brainstormen, belangen te rangschikken en tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Wanneer de belanghebbenden tot afspraken zijn gekomen waar zij zich volledig in kunnen vinden, worden deze vastgelegd in een (vaststellings)overeenkomst.

Neutrale ruimte

Een neutrale ruimte bevordert het mediationproces. Wanneer onze spreekkamer beschikbaar is, kan het gesprek plaatsvinden op de praktijk van IJSbergh. Het is ook mogelijk om voor de duur van de mediation een ruimte te huren. Deze kosten zullen dan aan u worden doorberekend zoals eerder in de mediationovereenkomst is afgesproken. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk dat het mediationgesprek op  een door partijen overeengekomen locatie plaatsvindt. Dit kan zelfs in een rustige thuissituatie zijn.