Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie
Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie

Arbeid- en organisatie

Arbeid- en organisatiemediation

Uw baan neemt een belangrijke plek in uw leven in. U verdient er uw geld mee, het geeft u voldoening en u heeft er uw contacten. Een arbeidsrelatie is een van de meest intensieve relaties en een arbeidsgeschil kan veel impact op u hebben. Het kost negatieve energie, maakt u minder productief, zet relaties onder druk en kan u de hele dag bezighouden.


Geschillen in een arbeidsrelatie gaan veelal over de verstandhouding tussen de werkgever en werknemer, de verstandhouding tussen werknemers onderling of een re-integratie bij arbeidsongeschiktheid. Vaak verharden conflicten in de werksfeer, wat ertoe leidt dat op een gegeven moment de rechter wordt ingeschakeld om een beslissing te nemen. Een arbeidsconflict kan uiteindelijk zo ingrijpend worden dat mensen zich ziek melden.


Een arbeidsmediator verkent samen met u de mogelijkheden tot herstel van de onderlinge relatie en begeleidt u bij het maken van afspraken. Wanneer blijkt dat een arbeidsrelatie niet hersteld kan worden, zal de mediator samen met partijen de alternatieven doorlopen waardoor alsnog een gezamenlijk gedragen oplossing wordt bereikt. Gedacht kan hierbij worden aan outplacement, spoor 1 of spoor 2 trajecten bij re-integratie, of het op respectvolle wijze beëindigen van de arbeidsrelatie. 


Arbeidsmediation kan zowel plaatsvinden op verzoek van uw werkgever als op verzoek van uzelf. Over de kosten worden afspraken gemaakt in een zogenoemde mediationovereenkomst. Soms neemt een werkgever de kosten voor zijn rekening. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, worden de kosten van mediation mogelijk vergoed.


Mediation kan een goed middel zijn om tot een oplossing te komen waardoor aan de onzekerheid een einde komt en de verstandhoudingen niet langer door het geschil beïnvloed worden.


Door de nieuwe wetgeving zal arbeids- en organisatiemediation een nog belangrijkere rol in gaan nemen.

Exitmediation

Bij beëindiging van een dienstverband (een 'exit') biedt mediation de mogelijkheid om zonder juridische strijd tot maatwerk te komen, waarbij rekening wordt gehouden met de werkelijke belangen van zowel uw werkgever als van u. Tijdens de mediation kunnen bijvoorbeeld outplacement, het geven van referenties en waardering voor elkaar aan de orde komen.