Kosten

De kosten

De kosten voor bemiddeling hangen af van het aantal gesprekken dat nodig is om op een goede manier de scheiding samen te regelen. Iedere scheiding is anders. In het eerste kosteloze kennismakingsgesprek inventariseren wij met u uw persoonlijke situatie en onderzoeken wij voor u of u voor onze bemiddeling verzekerd bent. Wanneer u niet voor scheidingsbemiddeling verzekerd bent of u voldoet niet aan de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij, dan toetsen wij voor u of u mogelijk in aanmerking komt voor een toevoeging van de Raad voor de Rechtsbijstand.


Mocht u niet in aanmerking komen voor een toevoeging dan kunt u een keuze maken uit een van onze dienstverleningspakketten, of besluiten om op basis van een uurtarief uw scheiding te laten verzorgen.

Raad voor de Rechtsbijstand

Wanneer u een laag inkomen heeft, kunnen we voor u bekijken of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. De tegemoetkoming, ook wel 'toevoeging' genoemd, kunnen we voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wanneer deze subsidie aan u wordt toegekend, worden bijna alle kosten van mediation vergoed.


Ongeveer 45% van de scheidende mensen komt in aanmerking voor een toevoeging. Dit wordt per persoon beoordeeld. Als u hiervoor in aanmerking komt, vragen wij de toevoeging altijd voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.


Heeft u recht op toevoeging, dan betaalt u in plaats van de hierboven genoemde tarieven een eigen bijdrage van € 53,00 of € 105,00. (tarief 2018, peiljaar 2016). Daarnaast bedragen de eventuele externe kosten, bijvoorbeeld voor de afhandeling bij de Rechtbank, maximaal € 100,00.


NB. Voor anderstalige mediations en internationale aspecten kunnen andere tarieven gelden.