Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie
Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie

Online scheiden

Beveiligde Beeldverbinding

Vanwege het vele thuiswerken is het online vergaderen en het elkaar ontmoeten via  beeldverbindingen / videoverbindingen populairder dan ooit. Op deze manier kunnen we op afstand toch met elkaar een meer persoonlijk contact onderhouden dan alleen via de telefoon. Belangrijk daarbij blijft wel dat de privacy van een ieder gewaarborgd is.


Recent is echter gebleken dat diverse gratis aangeboden videoverbindingen (apps) niet volledig veilig zijn en niet (volledig) voldoen aan de regelgeving omtrent de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) .


Juist omdat er binnen een scheidingmediation ruimte is voor emoties en ook alle juridische- financiële- en fiscale zaken met elkaar besproken worden, hechten wij veel waarde aan uw veiligheid en uw privacy. IJSbergh en Scheidingsexpert werken daarom uitsluitend met een professioneel beveiligde beeldverbinding waarbij wij ook documenten en ons unieke rekenmodel op een veilige manier met u kunnen delen.


Vlak voor aanvang van de mediation krijgt u van ons per mail een eenmalige link toegestuurd die toegang geeft tot deze beveiligde verbinding. Wanneer de uitgenodigde personen zijn ingelogd wordt de beeldverbinding "gelocked". Hierdoor kunnen er geen onbevoegden of mensen van buitenaf inbreken. 


Voordelen:


  • Mediation voldoet aan alle richtlijnen van het RIVM

  • De professionele beeldverbinding voldoet aan de uitgangspunten van de AVG

  • Het voorkomt (verdere) escalatie

  • Het voorkomt vertraging

  • Onzekerheid maakt plaats voor een nieuw fundament waarop u uw toekomst kunt bouwen

Ervaringen

IJSbergh en Scheidingsexpert hebben inmiddels al veel ervaring met mediation via de beveiligde beeldverbinding opgedaan. Door regelmatig deze ervaringen met elkaar te delen hebben wij onze online mediation voor u kunnen optimaliseren.


Klanten ervaren de "online mediation" over het algemeen als positief en vinden het in deze tijd een goed alternatief.  Een vaak genoemd voordeel van online mediation is dat het als flexibeler ervaren wordt omdat het niet meer noodzakelijk is om fysiek bij elkaar te zijn. "Het is anders maar het blijft bijzonder persoonlijk" 


Corona

Bij IJSbergh mediation advies coaching blijft u ook tijdens de coronapandemie de vertrouwde dienstverlening ontvangen. IJSbergh houdt zich daarbij strikt aan de richtlijnen van het RIVM. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.


Nog steeds vinden veel mediations op dit moment online plaats. Via een professionele beveiligde beeldverbinding bespreken wij met u het ouderschapsplan* en geven u door middel van ons unieke rekenmodel volledig inzicht  in de juridische- financiële- en fiscale gevolgen van uw scheiding.


Nadat volledige overeenstemming is bereikt wordt door ons het convenant en het ouderschapsplan* opgesteld. Het convenant en ouderschapsplan* nemen wij dan in een online tekengesprek samen met u door. Bij dit zgn. vier ogengesprek zal ook een collega van het Scheidingsexpert expertisecentrum zich aansluiten. Deze dubbel check wordt als zeer waardevol ervaren.


 * indien van toepassing