Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie
Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie

Fiscaal particulier

Aangifte inkomstenbelasting in het jaar van scheiden

De aangifte inkomstenbelasting in het jaar van scheiding is een bijzondere aangifte en kan rekenen op aandacht van de belastingdienst vanwege het feit dat er door de verrekening of verdeling grote vermogensverschuivingen kunnen plaats vinden. Wanneer de verrekening of verdeling niet correct plaatsvindt of hiaten bevat kan de belastingdienst zelfs mogelijk schenkbelasting vaststellen en opleggen. Uit de openbare gegevens van de Belastingdienst blijkt dan ook dat er in de aangiftes na een scheiding vaak veel fouten worden gemaakt. Deze fouten hebben niet alleen financiële gevolgen, maar hebben vaak ook een negatieve uitwerking in de contacten met uw ex-partner.


Eric van den Bergh [belastingconsulent /fiscaal adviseur] kan voor u uw belastingaangifte  uit handen nemen. Neem voor meer informatie contact op.


Samen aangifte doen

Veel fouten in belastingaangiften zijn te wijten aan een gebrek aan afstemming tussen de exen. Hierdoor wordt bijvoorbeeld een aftrekpost door de een wel aangegeven, maar wordt de hiermee samenhangende bijtelpost door de ander vergeten. Of de betaalde hypotheekrente wordt dubbel of helemaal niet afgetrokken. Dit kan tot grote problemen met de Belastingdienst leiden.
Ons advies: zorg ervoor dat u de inhoud van uw aangifte altijd afstemt met die van uw ex-partner. Hierdoor kunt u problemen met de inspecteur en ook met uw ex-partner voorkomen.

Abonnement voor aangifte inkomstenbelasting

Wanneer voor u de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting een terugkerend probleem is dan kunt u bij IJSbergh een abonnement hiervoor afsluiten. Wij zorgen er dan voor dat uw aangifte op tijd wordt gedaan en dat u aangifte geoptimaliseerd wordt. In overleg met u kunnen wij ook voor uitstel zorgdragen.

Graag maken wij voor u een aanbieding op maat.

Bijzondere aandachtspunten

  • Alimentatie

Heeft u recht op een teruggave of moet u juist belasting betalen?

  • Lijfrente

Heeft u recht op een teruggave of moet u juist betalen? Hoe is de afgesproken waarde bij scheiding berekend?

  • Scheidingskosten

Heeft u recht op een teruggave of moet u juist betalen? Was de afgesproken waarde bij de scheiding dan wel juist? 

  • Spaartegoeden

Wat was de hoogte van uw gezamenlijke spaartegoeden op 1 januari ? Hoe moet u omgaan met de spaartegoeden van uw kind(eren)?

  • Voorlopige aanslagen

Heeft u in het jaar van scheiding een voorlopige aanslag ontvangen? 

Is het wel juist dat het hele bedrag van de voorlopige aanslag bij u wordt verrekend? Kan de bijbehorende aftrek nog aan u worden toegerekend? Heeft u onderling nog bedragen te verrekenen?

  • De woning

Welke rente mag u of uw ex aftrekken? Is er sprake van een zogenaamd woongenot? Moet u of uw ex belasting betalen over de afgekochte polis of opgenomen Spaarrekening Eigen Woning? Welke kosten van de woning zijn aftrekbaar? Wat is uw nieuwe Eigen Woning Schuld [EWS]?