Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie
Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie

Coaching

Coaching

Coaching is een ontwikkelproces waarmee u uw persoonlijke effectiviteit kunt vergroten. Bij IJSbergh gaan we samen met u op basis van een gelijkwaardige relatie aan de slag. Zo kunnen we bijvoorbeeld op zoek naar de vraag achter de vraag of juist naar uw 'verborgen' kwaliteiten om deze vervolgens boven water te krijgen.


Aan de hand van vragen, eventueel in combinatie met beproefde methodieken, verkrijgt u duidelijkheid in het ontstaan van uw situatie en inzicht in de mogelijke belemmeringen en aannames. Door u bewust te worden van uw gedrag, gevoelens en gedachtes leert u ze herkennen. Daarna bent u in staat nieuw gedrag te ontwikkelen waarmee u de weerstand kunt veranderen in ruimte voor persoonlijke groei.

Doel van coaching in algemene zin

  • het oplossen of hanteerbaar maken van je problemen

  • het vinden van antwoorden op je vragen

  • het ontdekken en benutten van je 'verborgen' kwaliteiten

  • het wegnemen van belemmeringen en weerstand

  • het aanleren en ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Werkwijze

Tijdens een kennismakingsgesprek leggen we u uit hoe het coachen in zijn werk gaat en onderzoeken we samen of de noodzakelijke 'klik' tussen u en de coach aanwezig is. Wanneer dat zo blijkt te zijn, bespreken we uw hulpvraag en beoordeelt de coach of uw vraag binnen zijn bevoegdheid valt. Wanneer dit niet zo is, zal hij u namelijk doorverwijzen naar een andere vakbekwame hulpverlener.

Afhankelijk van deze beoordeling starten we het coachingstraject op, maken we een inschatting van het aantal gesprekken, plannen we de data en stellen we de coachingsovereenkomst op. In deze overeenkomst worden de hulpvraag, de data, overige afspraken, het tarief en de gedragsregels omschreven. Wanneer u akkoord bent, starten we met de individuele gesprekken die per gesprek ongeveer één tot anderhalf uur duren.


Coaching is een intensief, maar relatief kortdurend traject. Na afloop van iedere ontmoeting evalueren we samen of het aantal gesprekken bijgesteld moet worden, omdat wij vinden dat dit altijd afhankelijk blijft van uw gemaakte vorderingen en persoonlijke omstandigheden.