Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie
Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie

Metafoor van de ijsberg

Metafoor van de ijsberg

90 % van een ijsberg bevindt zich onder de waterspiegel. Boven de waterlijn bevindt zich het deel van ons gedrag waarvan we ons bewust zijn – het topje van de ijsberg - en onder de waterlijn zit datgene dat we ons onbewust zijn.Mensen die in een conflict verwikkeld zijn geraakt, lijken vaak  goed in staat om de kwestie te verwoorden, maar stranden toch regelmatig in strijd en standpunten waardoor de communicatie verstart. Als door praten het gewenste resultaat niet wordt bereikt krijgen negatieve emoties over macht, hiërarchie, erkenning of waardering al gauw de overhand.Onuitgesproken zaken en opgekropte emoties blijken dan vaak mee te spelen en zijn de voedingsbodem van het conflict. Hierdoor ontstaat een steeds slechter beeld van de andere partij tot mensen niet meer in staat zijn dit te doorbreken. De metafoor van de ijsberg illustreert waar mensen over praten en waarover niet. Het draagt bij om hun verborgen lagen onder het wateroppervlak zichtbaar te maken en biedt daarbij ook een verklaring voor de bekende druppel die de emmer doet overlopen.