Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie
Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie

Kosten

De kosten

De kosten voor mediation, business- arbeid- of organisatiemediation hangen af van het aantal gesprekken dat nodig is om op een goede manier de kwestie samen te regelen. Voor meer informatie of wanneer u een vrijblijvende offerte zou willen ontvangen, vult u het contactformulier in of belt u met 024-6751497


Raad voor rechtsbijstand

Wanneer u een laag inkomen heeft, kunnen we voor u bekijken of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. De tegemoetkoming, ook wel 'toevoeging' genoemd, kunnen we dan voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wanneer deze subsidie aan u wordt toegekend, worden bijna alle kosten van mediation vergoed.

Neutrale ruimte

Een neutrale ruimte bevordert het mediationproces. Wanneer onze spreekkamer beschikbaar is, kan het gesprek plaatsvinden op de praktijk van IJSbergh. Het is daarnaast ook mogelijk om voor de duur van de mediation een ruimte te huren. Deze kosten zullen dan aan u worden doorberekend. Wanneer beide cliënten er geen bezwaar tegen hebben en de ruimte geen invloed heeft op de mediation kan de mediator ook bij u thuis komen. In alle situaties kunnen de gesprekken zowel overdag als in de avonduren plaatsvinden.

Wat zou het kosten wanneer u niet voor mediation kiest?

Het conflict kan zo ver oplopen dat je op een gegeven moment tegenover elkaar in de rechtszaal komt te staan. Je maakt dan onder andere kosten op gebied van juridisch advies en bijstand. Ondanks de inschattingen van juristen biedt het voeren van een procedure geen enkele garantie over een goede afloop. De rechter doet immers uitspraak.


De kosten van een mediator worden doorgaans door jullie samen gedragen, terwijl ieder apart de kosten voor juridische bijstand draagt. Bij mediation zijn er geen verliezers, maar alleen winnaars omdat de kans vele malen groter is dat jullie samen tot een duurzame oplossing van het conflict kunnen komen, onder procesbegeleiding van de mediator.