Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie
Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie

Co-ouderschap

Co-ouderschap

Om een co-ouderschap te kunnen realiseren, is het praktisch als u bij elkaar in de buurt blijven wonen zodat de kinderen op hun eigen school kunnen blijven. Absolute voorwaarde om een co-ouderschap te laten slagen, is dat u als ouders werkbare afspraken maken. Met het co-ouderschap kiest u er immers voor om op basis van een gelijkwaardige verdeling de zorg en opvoeding van uw kinderen te regelen.


De meeste kinderen vinden deze fifty-fifty-verdeling fijn, maar wanneer ze op de middelbare school zitten kan dit omslaan omdat ze het slepen met tassen dan vaak te veel gaan vinden. Ze moeten zelf aan alles denken en zonder planning en structuur is dat verwarrend. Denk bijvoorbeeld aan een eindexamenperiode waarbij uw kind zich volledig op zijn studie moet richten. Hierbij kan het voor hem of haar prettiger zijn om die periode in het huis door te brengen waar hij zich het meest thuis voelt of waarin de voorzieningen het voordeligst zijn. Het luisteren naar wat uw kinderen willen is en blijft dus erg belangrijk.

Financiële situatie bij co-ouderschap

Ook de kosten van uw kinderen zullen evenredig verdeeld moeten worden, maar uit ervaring blijkt dat dit in de praktijk vaak anders werkt. Zo zijn de gezinsinkomens – denk daarbij ook aan nieuwe partners met een eigen inkomen – belangrijk geworden. Er wordt vaak uitgegaan van een verdeling van de kosten op basis van inkomen naar rato. Onderscheid daarbij ook eigen kosten en de te verdelen kosten.


U zou voor de kinderkosten bijvoorbeeld een speciale rekening kunnen openen, waar de kinderbijslag, andere toeslagen en uw eigen bijdrage op worden gestort. Zo ontstaat er een duidelijk overzicht op wat er betaald wordt en of het een en ander financieel bijgesteld moet worden. Aandachtspunt hierbij is wel dat u goed bijhoudt wat er uitgegeven wordt en waaraan, en dat u elkaar hiervan op de hoogte blijven stellen.


Co-ouderschap wordt niet door de wet geregeld en is geen juridische term. De afspraken die u over het co-ouderschap maken, zullen dan ook uitgebreid in het ouderschapsplan moeten worden omschreven.