Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie
Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie

Echtscheidingsconvenant

Echtscheidingsconvenant

Als u de beslissing heeft genomen om te gaan scheiden dan zullen er veel zaken geregeld moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verdeling van de inboedel en het huis. Wanneer alles is besproken, kunnen de definitieve afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Op basis van dit stuk kan de advocaat vervolgens een scheidingsverzoek indienen bij de rechter. Iedere scheiding is uniek en hierdoor is ook ieder convenant uniek. Vanwege dit gegeven kiezen steeds meer mensen ervoor om zich te laten begeleiden door een ervaren mediator.


De volgende zaken komen doorgaans in een echtscheidingsconvenant aan bod:


  • De zorg voor en omgang met de kinderen

  • De alimentatie

  • De echtelijke woning

  • De omvang van de gedeelde bezittingen en schulden

  • De verdeling van de roerende zaken

  • De verdeling van de financiële zaken

  • Pensioenverevening

  • Bijzondere bepalingen


IJSbergh faciliteert de scheiding in open communicatie, waardoor al deze onderwerpen onder neutrale procesbegeleiding stuk voor stuk aan bod zullen komen. Zo kunt u gezamenlijk tot duurzame afspraken komen. 

Gerechtelijke procedure verloopt schriftelijk

Het opstellen van uw echtscheidingsconvenant betekent de afsluiting van de mediation. Nadat een advocaat het convenant op juridische juistheid heeft gecontroleerd, zal hij het verzoek bij de rechtbank indienen. Omdat u besloten heeft om via een mediator te scheiden, kan de gerechtelijke procedure schriftelijk worden afgehandeld. Aan de hand van het echtscheidingsverzoek en het convenant spreekt de rechter de scheiding uit. Gemiddeld zes weken nadat de advocaat het verzoek tot scheiding heeft ingediend, ontvang u hiervan bericht.


De rode draad bij scheiden

Om u een beter inzicht te geven hoe de echtscheidingsprocedure zal gaan verlopen hebben wij alle stappen in een overzichtelijk schema gezet.