Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie
Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie
powered by bulletin

Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan

Bij een scheiding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken, heeft de wet verplicht gesteld dat ouders samen nadenken en afspraken maken over de verzorging en opvoeding. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Het plan stelt de belangen van de kinderen op de eerste plaats en richt zich op hun toekomst. U kunt erop terugvallen als er misverstanden dreigen te ontstaan of wanneer omstandigheden veranderen.


Het ouderschapsplan regelt onderwerpen als:


  • Verblijfplaats

  • Gezag

  • Communicatie

  • School

  • Medische zaken

  • Zorgverdeling

  • Contact tussen ouder en kind

  • Financiën

  • Overige zaken


Een ouderschapsplan zal vanwege de ontwikkeling van uw kind regelmatig moeten worden herzien en aangepast. Verstandig is dan ook om samen met uw mediator te overleggen met welke frequentie het plan in uw situatie geëvalueerd en bijgesteld zal moet worden.

De kinderen aan het woord

In de wet staat dat u als ouders zult moet aangeven op welke wijze uw kind(eren) bij het tot stand komen van het ouderschapsplan zijn betrokken. Het is daarom goed om hen in een vroeg stadium bij het plan te betrekken. Zij zijn namelijk de hoofdrolspelers. Tijdens de mediation zal er tijd voor uw kinderen worden gereserveerd zodat ook zij hun verhaal kunnen doen en hun wensen kunnen uiten. Deze tijd wordt uiteraard in overleg met de ouders en afhankelijk van hun leeftijd ingepland. De kinderen mogen zeggen wat ze denken en voelen, maar ze hoeven geen beslissingen te nemen over de vraag waar zij na de scheiding willen wonen of hoe vaak zij bij welke ouder willen verblijven.

Praktisch en eenvoudig

Ieder ouderschapsplan is weer anders omdat ieder gezin uniek is. Een ouderschapsplan moet vooral praktisch, eenvoudig en duidelijk zijn. Hoe meer details, hoe vaker u het moet aanpassen. Toch ontkomt u er soms niet aan om een gedetailleerd plan te maken. Vooral wanneer de emoties tussen de ex-partners nog de overhand hebben, is het raadzaam om wel een gedetailleerd plan te maken. Ook wanneer beide ex-partners werken, is het zaak om gedetailleerde afspraken te maken.


Denk bijvoorbeeld aan:

Goede communicatie

U bet dan weliswaar geen partners meer, maar u blijft voor altijd de ouders van uw kind(eren). Goede communicatie en elkaar volledig en op het juiste moment informeren doet u niet alleen voor uw ex-partner, maar vooral in het belang van uw kind(eren). Kinderen mogen dan ook geen doorgeefluik van de informatie worden. Tijdens het opstellen van het ouderschapsplan zullen we hier uitgebreid aandacht aan geven.