Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie
Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie

Partneralimentatie

Partneralimentatie

Partneralimentatie is bedoeld voor als een partner onvoldoende of niet kan voorzien in de eigen levensbehoefte. Bij de berekening wordt uitgegaan van het inkomen dat beide partners genieten. Als de ene partner onvoldoende inkomen heeft, wordt gekeken of er voldoende draagkracht is bij de andere partner. Als dat het geval is, kan deze partner een verplichting tot het betalen van alimentatie worden opgelegd. Bij mediation kunt u samen met de mediator de hoogte van het alimentatiebedrag bespreken. Wanneer er afgeweken wordt van de berekening en het alimentatiebedrag naar beneden wordt bijgesteld, zullen de redenen hiervan besproken moeten worden.

De fiscus

Partneralimentatie wordt door de fiscus als inkomen gezien. Degene die alimentatie ontvangt, betaalt belasting over de alimentatie. De alimentatie die ontvangen wordt, is dus een bruto bedrag. De alimentatieplichtige – de betaler – betaalt het bruto bedrag en komt  in aanmerking voor (gedeeltelijke) verrekening hiervan in de aangifte Inkomsten Belasting. 

Duur van de partneralimentatie

De wet bepaalt dat bij huwelijken die korter dan 5 jaar geduurd hebben en waaruit geen kinderen zijn geboren een alimentatieverplichting bestaat voor een periode overeenkomstig aan de duur van het huwelijk. Als er wel kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen dan wordt eventuele partneralimentatie betaald voor een duur van maximaal 12 jaar. Alleen in uitzonderlijke situaties kan er na die periode van 12 jaar verlenging aangevraagd worden.

Nieuwe partners

Zodra de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen of trouwen, vervalt de partneralimentatie. Deze regeling is wettelijk vastgelegd. De scheidende partners kunnen wel een afwijkende regeling treffen zoals het toestaan van samenwonen gedurende een proefperiode waarin de alimentatie weer hervat wordt wanneer de relatie geen stand houdt.

Verzoek tot wijziging

U kunt een verzoek tot aanpassing of wijziging van de alimentatieverplichting indienen wanneer de behoefte tot alimentatie wegvalt, bijvoorbeeld doordat de alimentatiegerechtigde over voldoende financiële middelen beschikt.


Sinds 1 maart 2009 gaat kinderalimentatie voor partneralimentatie.