Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie
Waar woont u na scheiding? Toedeling van de woning / een huis kopen / huren? Wij kunnen u voor scheiding duidelijkheid bieden. Een geruststellende gedachte! Klik hier voor meer informatie

Procedure

Procedure

Een echtscheiding verloopt altijd via een gerechtelijke procedure.

Gemeenschappelijk verzoek

Bij een gemeenschappelijk verzoek bent u verplicht om een echtscheidingsconvenant op te stellen. In dit convenant maakt u afspraken over zaken als de verdeling van de bezittingen en schulden. Wanneer er minderjarige kinderen bij uw scheiding zijn betrokken, zal er ook een ouderschapsplan moeten worden opgesteld. Op basis van deze stukken dient de advocaat een echtscheidingsverzoek in, waarover de rechter vervolgens uitspraak zal doen. De scheiding is een feit als deze is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister, de akte van berusting door u beide is ondertekend en het huwelijk bij de registers van de Gemeentelijke Basis Administratie is uitgeschreven.

Individueel verzoek

Het is ook mogelijk dat één van u beide een individueel verzoek tot echtscheiding indient. In dat geval vindt er een rechtszaak plaats en is de rechter degene die uiteindelijk over de echtscheiding beslist. Voor deze situatie heeft ieder van u een advocaat nodig die u gedurende de procedure bijstaat.


Scheiden van tafel en bed

Op dit moment kent de Wet twee manieren om een huwelijk te ontbinden; naast een echtscheiding is het ook mogelijk te scheiden van tafel en bed. 


Wanneer u de keuze maken voor een scheiding van tafel en bed dan blijft u officieel met elkaar getrouwd, maar spreken af om niet langer met elkaar in een huis te wonen. Net zoals bij een officiële scheiding zal dit volgens een gerechtelijke procedure verlopen en maakt u samen afspraken over de verdeling van het huis, de inboedel, het vermogen en de eventuele schulden. Ook zal u samen afspraken moeten maken over de partneralimentatie en wanneer er minderjarige kinderen zijn tevens over de kinderalimentatie en het ouderschapsplan.


Scheiden van tafel en bed komt op grond van geloofsovertuiging nog steeds voor. Ook wordt er soms vanwege financiële redenen voor een scheiding van tafel en bed gekozen. Het is dan verstandig om de huwelijksgemeenschap om te laten zetten in huwelijkse voorwaarden. In dat laatste geval kunt u regelen dat bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor het financieel handelen van elkaar komt te vervallen. Bij deze vorm van scheiden is het niet mogelijk om met iemand anders te trouwen, omdat je officieel met elkaar getrouwd blijft.

De flitsscheiding

Vóór 2009 kon u ook nog kiezen voor de zogenoemde flitsscheiding. Bij een flitsscheiding werd het huwelijk eerst bij de burgerlijke stand omgezet in een geregistreerd partnerschap, waarna het zonder tussenkomst van de rechter kon worden ontbonden. Deze vorm is inmiddels afgeschaft.

Ontbinding van geregistreerd partnerschap

Evenals bij een echtscheiding worden in het geval van een geregistreerd partnerschap de juridische banden tussen de twee partners verbroken. Het grote verschil is dat dit via een advocaat of notaris geregeld kan worden, mits er geen minderjarige kinderen bij betrokken zijn en de partners over alles overeenstemming hebben bereikt.